top of page

 

 

BYTOVÝ DUM V BOTANICE

Autoři projektu: Marek Kopeć

Místo projektu: Praha - Smíchov

Rok projektu: 2020

Zpracované fáze návrhu: studie

Vizualizace: Mvize

Navržený dům vyplňuje celý rohový pozemek. V Matoušově ulici objekt navazuje na římsu sousedního domu ve výšce 18,5 m. Výška římsy
je ze všech stran přibližně stejná. Nad římsu vystupují čtyři věže, ustupující patra, které tvoří autentickou střešní krajinu, pátou
fasádu. Ustupující podlaží jsou ve stejné výšce jako hřeben střechy sousedního domu.


Proporce a tvar objektu umožňují, aby jednotlivé byty byly dobře osvětlené a větratelné a zároveň, aby se nepřehřívaly. Z úrovně
chodníku ve Štefánikově ulici je je možné průhledem mezi věžemi pozorovat věže kostele sv. Václava. V parteru je navrženo podloubí kterým se vstupuje do dvora. Podloubí umožňuje průhledy na Portheimku. Dům je navržen jako zděný nebo betonový s omítkou v barvě písku a dřevěnými okny.

bottom of page