top of page

Komunitní bytový dům pro seniory, Křenovice

 

Autoři projektu: Marek Kopeć, Ondřej Dušek, Míša Kloudová, Monika Habrová, Jakub Nakládal

Místo projektu: Křenovice

Hrubá podlažní plocha: 2300 m3

Celkový obestavěný prostor: 9 900 m3

Rok projektu: 2018

Zpracované fáze návrhu: soutěžní návrh

Ocenění: odměna v soutěži o návrh „KOMUNITNÍ BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY KŘENOVICE“

 

Křenovice mají historicky tři lokální centra a rozptýlenou veřejnou vybavenost. Ta se především v posledních 50 letech koncentruje na jihu vesnice v oblasti obecního řádu, mateřské školy a sportovní haly. Do této lokality má být nově doplněn dům pro seniory a později i nová základní škola. Vzniká tak nové lokální centrum obce, které si zaslouží i svůj veřejný prostor.

Tento prostor by neměl konkurovat historickým návsím, ale spíše doplnit veřejná prostranství v Křenovicích svým odlišným   charakterem. Abychom zachovali vesnický charakter obce, rozhodli jsme se pojmout veřejný prostor nového lokálního centra jako mandloňový sad, který je reprezentativní a zároveň nenáročný na údržbu. Obyvatelé domova seniorů získávají bezprostřední kontakt s přírodou, děti z mateřské a základní školy místo, kam si mohou jít hrát i učit se, obyvatelé obce pak místo pro klidnou relaxaci či procházky. Do srdce sadu jsme umístili pavilon se společenským sálem a    jídelnou domova seniorů, který tak může sloužit pro různorodé veřejné akce, od promítání po svatby či obecní slavnosti. Senioři tak budou v kontaktu s mladší generací a životem obce.

bottom of page