top of page

 

 

Rekonstrukce a interiéry družiny a speciálně-pedagogického centra při Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené

Autoři projektu: Martina Kárová, Ondřej Dušek

Místo projektu: Loretánská 17 a 19, Hradčany, Praha

Hrubá podlažní plocha: 132 m2

Celkový obestavěný prostor: 520 m3

Rok projektu: studie 2012, prováděcí projekt 2014

Rok realizace: 2014-2015

Zhotovitelé stavby: stavební práce Fajstavr s.r.o., truhlářské práce Pavel Radvanovský, řezbářské práce Daniel  Flek

Kontakt na zástupce investora: PaedDr. Nasťa Páchová, speciální pedagog, vedoucí SPC, tel:  +420  220  51  44   81, e-mail: spc.jjezka@centrum.cz

 

Prostory družiny a SPC zabírají část přízemí obou budov školy, Vrbnovského paláce a domu U kanónu v Loretánské ulici na pražských Hradčanech. Obě stavby jsou nemovitými kulturními památkami, na současné podobě budov se podepsala především barokní přestavba. Stavební zásahy se z důvodů památkové ochrany omezily na minimum, tedy na sanaci vlhkých zdí a odvětrání podlah, ležících pod úrovní chodníků s loubím. Naším úkolem bylo především nově navrhnout interiéry družiny a SPC, tedy nábytek, povrchy a další vybavení. To vše s ohledem na historické prvky a především na specifické potřeby žáků. V družině tráví čas po vyučování děti s různými poruchami zraku, se zbytkovým zrakem a také děti zcela nevidomé. Návrh interiéru se proto odehrával jak rovině haptické, tak v rovině vizuální s důrazem na kontrast. Pro snazší orientaci dětí se zbytky zraku byla zvolena logika barevných kontrastů: pruh linolea značící průchod od jedněch dveří ke druhým, odlišná barevnost schodišťových stupňů, kontrastní řešení dveří a zárubní, vypínačů. Vizuální i haptické kvality by mělo obsahovat řešení dveří skříněk v místnosti družiny. Výrazné grafické značky jsou provedeny v různých materiálech a povrchových úpravách (mořená a lakovaná překližka, linoleum a řezbářsky opracované dřevo). Nábytek je vyroben převážně z březové překližky, pracovní desky a exponované detaily jsou ale z dubového masivu. Člověk odkázaný převážně na hmat dovede tento rozdíl vnímat a například masivní dřevo na něj působí na dotek příjemněji než překližka. Hrany pracovní desky a lavic jsou tvořeny profilovanými dubovými nákližky. V místnosti „odpočívárny” je pak tento záměr rozveden do podoby plastických ornamentů a her vyřezaných do bočních stěn vyvýšené relaxační zóny.

bottom of page