top of page

 

Návrh obnovy lesoparku V Zátiší

 

Autoři projektu: MgA. Žofie Raimanová, MgA. Zuzana Hebronová, Ing. Marie Gelová, Ing. Sandra Chlebovská, Ing. Pavla Drbalová,

Bc. Pavlína Víchová, Ing. Arch. MgA. Ondřej Dušek

Vizualizace: MgA. Michal Slusar

Plochy lesa: Ing. Vilém Jurek
Doprava: Lukáš Kasal

Místo projektu: Vodňany

Rozloha řešeného území: 286 000 m2

Ocenění: 1. místo v soutěži o návrh obnovy lesoparku V Zátiší (2014)

Realizace 1. etapy (2019)

Zpracované fáze návrhu: studie (2022)

 

Podstatou celkového návrhu je zacelení a propojení krajiny, zakončení barokní osy a vytvoření charakteristických zastavení na cestě krajinou pro zatraktivnění lesoparku V Zátiší. Cílem návrhu je rozkrýt hodnoty v místě již existující, podpořit je a navázat   na ně.

První etapa celkové obnovy lesoparku V Zátiší přispívá k obnově provázanosti území dotvořením cestní sítě, která propojuje cílové body, tedy k ZACELENÍ území. Realizovány byly pěšiny s orientačním značením vedoucí k jednotlivým místům, která zprostředkovávají návštěvníkovi zážitek z lesa, luk, rybniční soustavy a  pohledů na město v souvislosti s krajinou. Umožňují pochopení města a krajiny jako celku. V těchto místech je umístěn mobiliář, vytvořena jsou charakteristická ZASTAVENÍ na cestě lesoparkem. Jejich cílem je zatraktivnění celé lokality V Zátiší.

V roce 2014 vypsalo město Vodňany soutěž na obnovu zanedbaného lesoparku V Zátiší. Následujícím krokem, po vítězství v soutěži, mělo být zpracování podrobného generelu lokality. Vzhledem k politické změně ve vedení města však k dalšímu pokračování na projektu v následujících čtyřech letech nedošlo. Až po dalších volbách nás nové vedení města oslovilo k pokračování. Zpracování celkového generelu je nyní v jednání a zároveň se pracuje na dílčích částech. Vzhledem k možnosti dotačního titulu byla v tomto roce zpracována první etapa.

bottom of page