top of page

Střešní nástavba na Letné

 

Autoři projektu: Marek Kopeć, Ondřej Dušek

Místo projektu: Praha 7, Čechova ulice

Rok projektu: 2013

Zpracované fáze návrhu: studie

Projekt zachovává hmotu střechy směrem do ulice a upravuje tvar střechy směrem do dvora. Na této straně by mělo vzniknout ustoupené patro s terasami a s velkými ateliérovými okny. Nástavba obsahuje tři byty, které by po kolaudaci  měly připadnout jednotlivým společníkům. Nástavba vychází  z charakteru staveb prvních desetiletí 20. století, z motivů střešních  ateliérů. Zásahy do nosných konstrukcí jsou minimální. 

bottom of page