top of page

 

Nový Zlíchov

 

Autoři projektu: Marek Kopeć, Žofie Raimanová, Ondřej Dušek

Místo projektu: Nový Zlíchov, Praha 5

Hrubá podlažní plocha: 1750 m3

Plocha pozemku: 1958 m3

Rok projektu: 2020

Zpracované fáze návrhu: studie využití pozemku

Řešený pozemek se nachází přímo pod Dívčími hrady na východním svahu. V minulosti byl pozemek hustě zastavěn Jednalo se o jedno až dvoupodlažní budovy se sedlovou střechou. Nad pozemkem se pravděpodobně nacházel sad.  

Struktura zástavby byla prověřována v různých variantách. Nakonec byla upřednostněna varianta dvou větších hmot. První  hmota na východ dotváří hranici ulice a v uliční čáře tak navazuje na další objekty. Mezi domy vzniká volný prostor pro  společnou, na jih orientovanou zahradu pro oba objekty. Vila na jihu pozemku zůstává nezacloněna, směrem na východ zůstává volný průhled. 

Projekt řeší i veřejná prostranství v okolí pro zkvalitnění a zpříjemnění pobytu. Jako důležité vnímáme i vytvoření veřejného prostranství na nároží pozemku naproti mostu připojujícím území se zbytkem  města. Nároží je nezastavitelné vzhledem k odstupovým vzdálenostem od pozemků sousedící vily. Může však sloužit jako  orientační bod při vstupu do území. Návrh zde proto počítá s poloveřejným prostorem tvořeným dominantou stromu  doplněným studnou. Na západ od pozemku ve svahu pod Dívčími hrady navrhujeme do budoucna obnovit původní  sad. Zahrada mezi objekty je polosoukromou zahradou, sloužící pro obyvatele bytových objektů. Přístupná je na severu  bezbariérově po rampách a schodištěm, či po pěšince z jihu. 

bottom of page