top of page

 

 

Přeměna oblasti Papírenské ulice a okolí

 

Autoři projektu: Ondřej Dušek, Marek Kopeć

Konzultanti: 

ing. Josef Filip- doprava

ing.arch. Tomáš Cach- cyklistická a pěší doprava

ing.arch. Marie Gelová- krajina

Místo projektu: Praha 6 Bubeneč

Rozloha řešeného území: 2300 m3

Rok projektu: 2016

Zpracované fáze návrhu: ideová studie

Investor:  Městská část Praha 6, Kancelář architekta městské části


 

Předmět a cíle studie

Ideová studie se soustředila na dnes zanedbanou část Prahy Bubenče, na oblast ulic Papírenské, Mlýnské, Za Císařským mlýnem a části Podbabské, na území podélně vymezené železniční tratí Praha- Děčín a plavebním kanálem Vltavy, od Malé říčky ve Stromovce po Hydrologický ústav.

Jádro území tvoří někdejší průmyslová enkláva konce 19. a první poloviny 20. století. 

Cílem studie bylo naznačit novou podobu území jako životaschopného celku, s ohledem na jeho historickou industriální architekturu a na strategickou polohu při vstupu do rekreační oblasti Trojské kotliny (Stromovka- Císařský ostrov- Trója). Studie by měla vymezit prostor pro novou výstavbu a naznačit nový charakter veřejných prostor.

bottom of page