top of page

Perucká - studie využití městského pozemku pro bytovou výstavbu hl. m. prahy

 

Autoři projektu: Marek Kopeć, Žofie Raimanová, Ondřej Dušek

Místo projektu: Perucká, Praha 2, Vinohrady

Hrubá podlažní plocha: 1630 m3

Celkový obestavěný prostor: 6165 m3

Rok projektu: 2020

Zpracované fáze návrhu: studie využití pozemku

Řešený pozemek se nachází nad Peruckou strání v Praze na Vinohradech. Pozemek je ve svahu a skýtá panoramatický výhled na městskou krajinu. Nachází se v  těsné blízkosti Havlíčkových sadů. Složitý terén pozemku, jeho veliké převýšení (až 17 m) a možnost panoramatických výhledů předurčily z velké míry navrženou hmotovou podobu. Dům jakoby postupně z terénu vyrůstal a vytvářel tak oddělené terasy s výhledy.

Studie byla zpracována na základě připravovaného dokumentu hl. m. Prahy, který by měl určovat standard městské bytové výstavby.  Základními principy návrhu jsou hospodárnost, rovný přístup, udržitelnost. Bytový dům nabízí širokou škálu bytů v různých kategoriích a velikostech.  Součástí jsou i bezbariérové byty pro lidi s pohybovým omezením nebo pro seniory. Řešení celého domu bylo proto koncipováno tak, aby byly jeho prostory bezbariérově přístupné i přesto, že je dům ve velmi svažitém terénu. Společná zahrada na horní terase je navržena tak, aby byla bezbariérově přístupná pomocí výtahu. Součástí návrhu je energetická koncepce domu a koncepce hospodaření s dešťovou vodou.

bottom of page